Põhjamaise disaini 7 olulist põhimõtet

Põhjamaade disainisuunast saadakse tihtipeale valesti aru, kuna seda samastatakse lihtsalt minimalistliku stiiliga. Tegelikult koosneb põhjamaine disain teatud põhimõtetest, mis peegelduvad igas Skandinaavia disainis ning on suuresti pärit põhjamaisest kultuurist ja kliimast.

Mitmed Skandinaavia disaini põhimõtted on eriti hästi tuntavad arhitektuuris ja sisekujunduses, kuid alljärgnevat 7 põhimõtet saab rakendada sisuliselt kõikjal – need võtavad kokku selle, mida Skandinaavia disain endas üleüldiselt kätkeb.

1. Atmosfäär

Skandinaavia disain rõhub väga palju valgusele ning sellele, kuidas Põhjamaades loomulik valgus kulgeb. Kui Lõuna-Euroopas on valgust külluslikult aastaringselt, siis Põhjamaades on suur osa aastast hämarapoolne ning valgus hajub pisut teistmoodi.

Seetõttu kasutatakse Skandinaavia disainis selgejoonelisemaid struktuure, et valgust paremini suunata. Selles disainivoolus võetakse arvesse ümbritsevat loodust ning disainitakse vastavalt sellele.

2. Pidev muutumine

Tänapäevases kiires maailmas pole mingi ime, et kõik meie ümber muutub väga kiirelt. Skandinaavia regioonis ollakse aga muutuste jaoks eriti valmis, kuna juba kas või ainuüksi ilm on muutlik: hommikul võib paista päike, päeval võib sadada paduvihma ja õhtul lörtsi. Põhjamaine inimene on alati kõigeks valmis, just nagu ka põhjamaine disain.

Pideva muutumise tõttu on põhjamaine disain paindlikum ja mitmekülgsem, olles valmis võimalikeks muudatusteks.

3. Praktilisus

On disainisuunde, mis rõhuvad üksnes ilule ja särale, kuid just nagu ka põhjamaised inimesed on ka põhjamaine disain eelkõige praktiline. Kõigel on kindel funktsioon ning iga disainielement on disainitud selle funktsiooni täitmise jaoks. Sama kehtib ka näiteks sisustuses: Skandinaavia stiilis kodusisustus ei ole peenutsev, vaid iga osake ruumis on mõeldud selle ruumi eesmärki täitma.

Praktilisus on üks olulisemaid märksõnasid. Igal asjal olgu selge eesmärk!

4. Seotus

Ekslikult arvatakse, et põhjamaine inimene on kauge ja külm ning eelistab olla omaette. Tegelikult on inimestevaheline ühendumine ja suhtlemine ka põhjamaades väga olulisel kohal, just nagu ka Skandinaavia disainis.

Skandinaavia disain üritab tuua inimesi üksteisele lähemale, rõhub seotusele ja ühiskonnale. Kui on üks disainivool, mida saab kirjeldada sõnaga „inimlik“, siis on seda just nimelt Skandinaavia disain.

5. Funktsionaalsus

Kuigi juba mainisime praktilisust, siis tasub veelgi rõhutada seda, kuidas põhjamaises disainis on esikohal funktsionaalsus. Ehe põhjamaine disain ei loo mitte kunagi ühtegi asja lihtsalt ilu nimel – iga asi on loodud teatud funktsiooni täitmise nimel ning seejuures on see ese loodud nii, et see kestaks pikka aega. Põhjamaises disainis on suur roll käsitööl ja kvaliteetsel tootmisel, mis edendab samal ajal ka keskkonda ning kogukonda. Põhjamaise disainiga käivad käsikäes märksõnad nagu lihtsus, kasulikkus ja olulisus.

6. Võrdsus

Ühiskondlikust võrdsusest on pidevalt räägitud, kuid Skandinaavia disain on üks vähestest, mis ka reaalselt püüdleb selle poole. Põhjamaise disaini eesmärk ei ole kõiki inimesi lüüa sama puuga, vaid selle asemel rõhutakse individuaalsusele. Igaüks on võrdne ning kõigil on õigus end individuaalselt väljendada. Moraalsus ja eetilisus on Põhjamaises disainis sama kõrgel kohal kui seda on praktilisus ja funktsionaalsus.

7. Kaasegsus

Kõige selle kõrval käib Põhjamaine disain pidevalt ajaga kaasas, mitte ei ürita tekitada teatud ajamulli enda ümber. Maailm muutub pidevalt ning sestab areneb ka Põhjamaine disain edasi, kandes endas moodsaid väärtuseid.

Lisa kommentaar